Vrienden van UVV-afdelingen Friesland, Groningen en Noordoostpolder

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst de UVV ten aanzien van de website www.uvv.nu (\'de website\') op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de UVV. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de UVV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk (intern), niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de UVV aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De UVV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van de UVV, welke geen eigendom zijn van de UVV. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. De UVV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van de UVV.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door de UVV uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.